Trobem que es molt important treballar dins l'aula la cohesió de grup mitjançant activitats engrescadores i que ens motivin per aprend...